Nové stránky Pražského lingistického kroužku

Vítejte na nových stránkách PLKu. Po letech statické existence na http://www.bohemica.com/plk konečně stránky Kroužku dostávají moderní háv (snad vhodný k oslavám jeho osmdesátých narozenin). Nejzjevnější změnou je adresa, která je teď dvojí http://www.praguelinguistics.org and http://www.cercledeprague.org (obě vedou na stejné místo). Stránky teď také budou alespoň částečně multilingvální. Počet jazyků je omezen pouze ochotou členů přispět k překladu.

LCP Site has moved / Stránky PLKu jsou na novém místě

Tyto stránky slouží pouze jako archív. Nové stránky a zpravodajství o činnosti kroužku najdete na CercledePrague.org

Budeme vděčni, když upravíte odkazy na stránky Kroužku. 


 

These pages are an archive of old postings. New Circle pages with news and updates can be found at CercledePrague.org

Please, update your links.

Thank you. 

plk170513

17 Čer 2013 - 18:00
17 Čer 2013 - 21:10

Pražský lingvistický kroužek

vždy spojoval teoretické výklady jazykových systémů s jejich
využitím při praktické výuce cizím jazykům. Sezónu 2012/2013 symbolicky uzavřeme právě tímto okruhem, a to na příkladu, jejž uvede

Christophe Cusimano

Masarykova universita, Brno

Les articles en français font-ils
système ?

Perspectives théorique et didactique

Tradiční výklad francouzského členu spočívá v množství
«pravidel» a «výjimek», jež se při výuce podávají s větší či menší
mírou «zjednodušení». Takový postup je však neúčinný a dlouhodobě
neúnosný. Odvažme se nahradit jej při výuce takovým, který by
osvětloval funkční rozdíly jednotlivých hodnot kategorie členu, jak je
nabízí systém francouzského jazyka. Můžeme přitom s výhodou
navázat na významné práce francouzské strukturalistické tradice.
Francouzština zde představuje jen jeden příklad z řady možných,
srovnání s češtinou, jazykem bez členu, je nanejvýš poučné.

Srdečně zveme na

pondělí 17.června 2013 od 18H00 do posl.104 FF UK

nám. Jana Palacha, Praha – Staré Město

N.B.    Plnou anotaci autorovy přednášky lze stahnout zde.

Syndikovat obsah