plk030513

3 Jun 2013 - 18:00
3 Jun 2013 - 21:00

Pražský lingvistický kroužek

se od svého počátku zabývá též otázkami jazykové politiky, a to
v rozsahu od vědecky řízené kultivace jazykových standardů po
právně ukotvené užívání funkčních jazyků ve společenství. Nepřekvapí proto, že se k těmto otázkám opakovaně vracíme. Nemělo by nás překvapit ani to, že v současné Evropě opakovaně narážíme na problémy, jaké známe už od xix století. Tím důležitější je seznámit se s nimi a přemýšlet o nich na úrovni našeho nynějšího
porozumění. Dobrou příležitost k tomá dává setkání
s maďarským hostem Kroužku, který otevře tema

Aussterben und Wiederherstellung von
Kleinsprachen heutigen Europas

anhand Beispiele von finnougrischen
Sprachen Russlands

János Pusztay

(Západomaďarská universita, Szombathely)

Formálně platné právní normy současného Ruska garantují plný rozvoj menšinových jazyků, faktická politika ruského státu a jeho dílčích útvarů však vede k soustavné rusifikaci. Zvlášť dobře je to vidět ve školství. Pozvaný host, přední odborník na ugrofinské (uralské) jazyky, vyloží aktuální situaci malých ugrofinských jazyků v Rusku a předloží plán revitalizace několika vybraných, jež spočívá
v paralelním budování odborné terminologie a školních
učebnic. Úvodní přednáška bude pronesena německy, rozpravu lze vést rusky i ve všech pracovních jazycích, jež Kroužek v mezinárodním styku užívá. Členy svoláváme a zájemce zveme na

pondělí 3. června 2013 od 18H00

 

na Fakultě
humanitních studií

U kříže 8, Jinonice

v posluchárně č.1035 v přízemí budovy