plk170513

17 Jun 2013 - 18:00
17 Jun 2013 - 21:10

Pražský lingvistický kroužek

vždy spojoval teoretické výklady jazykových systémů s jejich
využitím při praktické výuce cizím jazykům. Sezónu 2012/2013 symbolicky uzavřeme právě tímto okruhem, a to na příkladu, jejž uvede

Christophe Cusimano

Masarykova universita, Brno

Les articles en français font-ils
système ?

Perspectives théorique et didactique

Tradiční výklad francouzského členu spočívá v množství
«pravidel» a «výjimek», jež se při výuce podávají s větší či menší
mírou «zjednodušení». Takový postup je však neúčinný a dlouhodobě
neúnosný. Odvažme se nahradit jej při výuce takovým, který by
osvětloval funkční rozdíly jednotlivých hodnot kategorie členu, jak je
nabízí systém francouzského jazyka. Můžeme přitom s výhodou
navázat na významné práce francouzské strukturalistické tradice.
Francouzština zde představuje jen jeden příklad z řady možných,
srovnání s češtinou, jazykem bez členu, je nanejvýš poučné.

Srdečně zveme na

pondělí 17.června 2013 od 18H00 do posl.104 FF UK

nám. Jana Palacha, Praha – Staré Město

N.B.    Plnou anotaci autorovy přednášky lze stahnout zde.

AttachmentSize
Cusimano_CLP.pdf86.2 KB