plk201206

11 Jun 2012 - 16:00
11 Jun 2012 - 18:00

Pražský lingvistický kroužek

uzavírá sezónu 2011/2012 dvěma zasedáními, jež ve stejný den (11.06.) a na stejném místě (Palachovo nám.2) jen v různých časech (16H00, 18H00) pořádá se svými hlavními partnery, Ústavem Českého národního korpusu a Jazykovědným sdružením. Na obě srdečně zveme. První zasedání uvede přednáška:

Paul Rayson

Jak značkovat sémantická pole
u rané moderní angličtiny

Automatická sémantická anotace umožňuje vyhodnocovat obsah internetu za účely velmi různými. Stávající nástroje jsou zaměřeny na soudobý, ba nejsoučasnější jazyk. Pozvaný řečník vyloží, jak je upravit, abychom mohli zkoumat i jazyk starší. Zvolený materiál je nanejvýš zajímavý: raná moderní angličtina se od té dnešní gramaticky a ortograficky liší jen málo, zato sémantické posuny jsou leckdy obrovské. Autorskou anotaci uvádíme zde na stránkách PLK zvlášť.

Paul Rayson je ředitelem Centre for Computer Research on Language na universitě v Lancasteru. Vedle «čisté» vědy se zapojil i do projektu ochrany dětí na sociálních sítích.

Společné zasedání PLK a ÚČNK v pondělí 11.června 2012 v 16H00 v posl.104 FF UK

plk120528

28 May 2012 - 18:00
28 May 2012 - 21:43

Pražský lingvistický kroužek

uctí památku váženého člena prof. PhDr. Oldřicha Švarného, DrSc. (1.v 1920 – 19.iv 2011), který nás před rokem opustil, na zasedání, jež uvede předseda PLK Oldřich Král a na němž sinologové různých generací podají svědectví o Švarného osobnosti a díle

Oldřich Švarný — učitel

David Uher

Olomouc

Oldřich Švarný a prozodická transkripce
čínštiny

Hana Třísková

Praha

Prozodické (suprasegmentální) rysy jazyků, jako jsou přízvuk, intonace, členění řeči nebo tempo, které se v psaném projevu téměř nevyznačují, představují jak pro vědecký popis jazyka, tak pro praktické studium oblast mimořádně obtížnou. Navýsost komplikovaná je pak prozodie čínštiny, v níž složitě interagují tóny co distinktivní jednotky morfů s větnou intonací a s přízvukem. Analýze těchto vztahů a vůbec prozodii spontánní mluvené čínštiny se prof. Švarný věnoval celý život. Usiloval jak o její vědecký popis, tak o její praktické zpřístupnění všem, kdo se učí čínsky. Oboje našlo svůj výraz v jeho prozodické transkripci čínštiny. Její poslední verze se objevuje v Učebním slovníku jazyka čínského (UP Olomouc, 1998–2000). Referát vyloží inspirační zdroje, sledované cíle i technické detaily této transkripce.

Srdečně zveme všechny zájemce, členy i
hosty Kroužku, na
pondělí 28.května 2012 od 18H00
do posluchárny 104, hlavní budovy FF UK
Palachovo náměstí 2, Praha 1

plk120514

14 May 2012 - 18:00
14 May 2012 - 21:31

Pražský lingvistický kroužek

je historicky spjat se strukturálním rozborem verše. Jsme velice rádi, že této tematice se věnuje i mladá generace badatelů, jak dokládá pozvaný kandidát členství

Petr Plecháč

Syndicate content