Czech Linguistics

Jazykovědné sdružení České republiky

Czech Linguistic Association - manages the Czech mailing list through forum_js@yahoogroups.com.

Institute of Slavonic and East-European Studies

Ústav slavistických a východoevropských studí, FF UK

Syndicate content