LCP Site has moved / Stránky PLKu jsou na novém místě

Tyto stránky slouží pouze jako archív. Nové stránky a zpravodajství o činnosti kroužku najdete na CercledePrague.org

Budeme vděčni, když upravíte odkazy na stránky Kroužku. 


 

These pages are an archive of old postings. New Circle pages with news and updates can be found at CercledePrague.org

Please, update your links.

Thank you. 

plk170513

17 juin 2013 - 18:00
17 juin 2013 - 21:10

Pražský lingvistický kroužek

vždy spojoval teoretické výklady jazykových systémů s jejich
využitím při praktické výuce cizím jazykům. Sezónu 2012/2013 symbolicky uzavřeme právě tímto okruhem, a to na příkladu, jejž uvede

Christophe Cusimano

Masarykova universita, Brno

Les articles en français font-ils
système ?

Perspectives théorique et didactique

Tradiční výklad francouzského členu spočívá v množství
«pravidel» a «výjimek», jež se při výuce podávají s větší či menší
mírou «zjednodušení». Takový postup je však neúčinný a dlouhodobě
neúnosný. Odvažme se nahradit jej při výuce takovým, který by
osvětloval funkční rozdíly jednotlivých hodnot kategorie členu, jak je
nabízí systém francouzského jazyka. Můžeme přitom s výhodou
navázat na významné práce francouzské strukturalistické tradice.
Francouzština zde představuje jen jeden příklad z řady možných,
srovnání s češtinou, jazykem bez členu, je nanejvýš poučné.

Srdečně zveme na

pondělí 17.června 2013 od 18H00 do posl.104 FF UK

nám. Jana Palacha, Praha – Staré Město

N.B.    Plnou anotaci autorovy přednášky lze stahnout zde.

plk030513

3 juin 2013 - 18:00
3 juin 2013 - 21:00

Pražský lingvistický kroužek

se od svého počátku zabývá též otázkami jazykové politiky, a to
v rozsahu od vědecky řízené kultivace jazykových standardů po
právně ukotvené užívání funkčních jazyků ve společenství. Nepřekvapí proto, že se k těmto otázkám opakovaně vracíme. Nemělo by nás překvapit ani to, že v současné Evropě opakovaně narážíme na problémy, jaké známe už od xix století. Tím důležitější je seznámit se s nimi a přemýšlet o nich na úrovni našeho nynějšího
porozumění. Dobrou příležitost k tomá dává setkání
s maďarským hostem Kroužku, který otevře tema

Aussterben und Wiederherstellung von
Kleinsprachen heutigen Europas

anhand Beispiele von finnougrischen
Sprachen Russlands

János Pusztay

(Západomaďarská universita, Szombathely)

Formálně platné právní normy současného Ruska garantují plný rozvoj menšinových jazyků, faktická politika ruského státu a jeho dílčích útvarů však vede k soustavné rusifikaci. Zvlášť dobře je to vidět ve školství. Pozvaný host, přední odborník na ugrofinské (uralské) jazyky, vyloží aktuální situaci malých ugrofinských jazyků v Rusku a předloží plán revitalizace několika vybraných, jež spočívá
v paralelním budování odborné terminologie a školních
učebnic. Úvodní přednáška bude pronesena německy, rozpravu lze vést rusky i ve všech pracovních jazycích, jež Kroužek v mezinárodním styku užívá. Členy svoláváme a zájemce zveme na

pondělí 3. června 2013 od 18H00

 

na Fakultě
humanitních studií

U kříže 8, Jinonice

v posluchárně č.1035 v přízemí budovy

Syndiquer le contenu